header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

דרישות הקבלה באנגלית

דרישות הקבלה באנגלית

רמת הידיעות באנגלית נבדקת באמצעות הבחינה הפסיכומטרית , מבחן אמי"ר או אמיר"ם בלבד. יחד עם תוצאות הבחינה הפסיכומטרית מקבל המועמד מן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה גם את ציונו בתת המבחן באנגלית. מועמד אשר פטור מהבחינה הפסיכומטרית חייב להיבחן בנפרד בבחינת אמי"ר או אמיר"ם באנגלית כאחד מתנאי הקבלה ללימודים ולשם סיווג לרמות. הודעה על רמת האנגלית נשלחת למועמד בהודעת הקבלה. על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון.

קורסי האנגלית באוניברסיטת חיפה מתקיימים ביחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה. קורסי אנגלית שלא במסגרת אוניברסיטת חיפה אינם מוכרים, מלבד אלה הניתנים באוניברסיטאות מוכרות. קורסי אנגלית ממכללות אינם מוכרים.

 

 הערות שם הרמה  חלוקה לרמות על-פי ציון הבחינה
  פטור 134+
  מתקדמים ב' 120-133
  מתקדמים א' 100-119
  בסיסי 85-99
  טרום בסיסי ב' 70-84
  טרום בסיסי א' 50-69

 

 

 

 

 

 

לימודי קיץ — מועמדים החייבים בלימוד אנגלית כשפה זרה יכולים להתחיל בלימודי האנגלית כבר בקיץ שלפני תחילת שנה א׳.

ניתן להבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית לשם סיווג לרמות (בחינת אמי"ר או אמיר"ם). תקפות ציון בחינת אמי"ר או אמיר"ם היא עשר שנים. ההרשמה לבחינת אמי"ר  מתבצעת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il ולמבחן אמיר"ם באמצעות המחלקה לשפות זרות. ההרשמה לבחינת אמיר"ם מתבצעת באמצעות היחידה ללימודי אנגלית.

הרמה הקובעת באנגלית כשפה זרה למועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר או אמיר"ם יותר מפעם אחת, תהיה הרמה התקפה הגבוהה ביותר.

 

בחוגים: אנגלית, הפרעות בתקשורת, משפטים, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תכנית פסיכודאלי (תולדות האמנות), עבודה סוציאלית רמת האנגלית הנדרשת כתנאי קבלה לחוג גבוהה מן הרמה הכלל אוניברסיטאית.

 

ofakim

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider