header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

מועמדים לעתודה אקדמית

 

מועמדים לעתודה האקדמית נבחרים מבין תלמידי כיתות י“ב בבתי־הספר לפי צורכי צה“ל ועל סמך קריטריונים שנקבעים בצבא.

לפרטים יש לפנות למרכז שירות מיטב, טל׳ 03-73888888 ו/או למדור איתור עתודה טל' 03-5690186.

כתובת אינטרנט http://atuda.org.il/

על המועמד לפנות למרכז שירות מיטב לקבלת אישור מועמדות לעתודה האקדמית. מומלץ לבצע את ההרשמה לאוניברסיטת חיפה  באמצעות האינטרנט. 

בהרשמה מקוונת יש למלא בסעיף שרות צבאי — סטטוס שירות: עתודה אקדמית.

אישור מועמדות בעתודה האקדמית אינו מבטיח קבלה ללימודים באוניברסיטה ועמידה בתנאי הקבלה ללימודים באוניברסיטה ואינה מחייבת את צה“ל. אישור לימודים סופי יקבע בעתודה האקדמית בוועדה .

* כפי שפורסם בסעיף “דמי הרשמה“ לעיל, דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם המועמד לא מתחיל ללמוד מכל סיבה שהיא.

 


 

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider