header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

הבחינה הפסיכומטרית ובחינת אנגלית (אמי"ר)

 

כללי

בחינות הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות וכן בחינות אמי"ר נערכות בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך 10 שנים. לכן, אין סיבה לדחות את הבחינות למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.

 

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

 

 ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה  www.nite.org.il או באמצעות ערכת הרשמה אותה אפשר לרכוש באתר או בחנויות הספרים האוניברסיטאיות  ובחנויות אחרות. כמו-כן, באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על מבנה הבחינה, אופן מתן הציונים ודוגמאות למבחנים.

 

 

מועדי הבחינה

הבחינות נערכות חמש פעמים בשנה, להלן מועדיהן הקרובים:

  

מועד הבחינה

סיום הרשמה

שפות הבחינה

פברואר  20.2.2017

10.1.2017

עברית, משולב/אנגלית*, רוסית*, צרפתית*

אפריל 6,9.4.2017


22.2.2017

עברית*, ערבית*

יולי 6,7.7.2017

 

22.5.2017

עברית*, ערבית*, רוסית*, משולב/אנגלית*, צרפתית*, ספרדית*

ספטמבר 4,5.9.2017

26.7.2017

עברית, ערבית

דצמבר  15,17.2.2017

 

1.11.2017

עברית*, ערבית*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן מועדי בחינת אמיר בשנה הקרובה:

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה*

20.2.2017

 

10.1.2017

6,9.4.2017

22.2.2017

6,7.7.2017

 

22.5.2017

4,5.9.2017

 

26.7.2017

15,17.12.2017

 

1.11.2017

 

תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה.

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מדור לפניות הציבור

ת"ד  26015   ירושלים 91260

טל' 02-6759555   פקס'  02-6759543

או דרך האתר  www.nite.org.il

 

למידע אודות מועדי בחינות אמיר"ם ניתן לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider