header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

דמי הרשמה

 

דמי הרשמה לנרשמים לשנה"ל תשע"ח (לא כולל עלות טופס ההרשמה): 411 ש"ח

דמי ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ז (לא כולל עלות טופס ההרשמה): 412 ש"ח

 

זכאים לפטור או הפחתה מדמי ההרשמה

 

א.   נרשמים הנמנים על אחת מהקטגוריות הבאות, ישלמו מחצית מדמי ההרשמה הנהוגים במועד הרשמתם:

1.   תלמידים בפועל לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"ז המבקשים להירשם  להשלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני / ללימודי תעודה.

2.   תלמידים בפועל לתואר שני באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"ז המבקשים להירשם לתואר ראשון / להשלמות לתואר שלישי / לתואר שלישי / ללימודי תעודה.

3.   בוגרי אוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשע"ה (2013) המבקשים להירשם  לתואר שני / ללימודי תעודה.

4.   מוסמכי אוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשע"ה (2013) המבקשים להירשם לתואר שלישי /   ללימודי תעודה.

5.   תלמידי המכינה האוניברסיטאית (לא כולל השלמות) בשנה"ל תשע"ז של אוניברסיטת חיפה בלבד המבקשים להירשם לתואר ראשון.

ב.   נרשמים הנמנים על אחת מהקטגוריות הבאות, פטורים מדמי ההרשמה:

1.   תלמידי אוניברסיטת חיפה, הלומדים בה בשנה"ל תשע"ז לקראת תואר ראשון ומבקשים להירשם לחוג/ים חדש/ים לתואר ראשון בלבד.*

2.   תלמידי אוניברסיטת חיפה, הלומדים בה בשנה"ל תשע"ז לקראת תואר שני ומבקשים להירשם לחוג/ים חדש/ים לתואר שני בלבד.*

3.   תלמידי אוניברסיטת חיפה הלומדים בה בשנה"ל תשע"ז תכנית השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני/ שלישי ומבקשים להירשם  לתואר שני/שלישי בלבד.*

 

 

* פטור זה יינתן פעם אחת בלבד. כל שינוי חוגים נוסף יחוייב בתשלום עבור שינוי עדיפות (ראה סעיף שינוי עדיפויות).

הערה: מועמדים שאינם נמנים על האוכלוסיות לעיל, ישלמו דמי הרשמה רגילים.

 

דמי הרשמה יפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.

תשלומים אלה נגבים עבור טיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד, או ביטל הרשמתו, גם אם הביטול נעשה בסמוך למועד ביצוע ההרשמה.

 

ביטול הרשמה

יש להעביר הודעה בכתב בדבר ביטול ההרשמה אל המחלקה להרשמה, באמצעות דואר רשום. למידע נוסף על ביטול הרשמה לחץ כאן.

 

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider