header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

מסמכים לצורך הרשמה לתארים מתקדמים

מועמדים לתארים מתקדמים נדרשים להמציא:

1. צילום החתום בחתימה וחותמת מקורית של המוסד המנפיק* של תעודת תואר ראשון/ B.Ed / תואר שני או של אישור זכאות לתואר וכן גליון ציונים מפורט הכולל ציונים סופיים משוקללים בחוגים (למעט תלמיד/בוגר אוניברסיטת חיפה, לא כולל ״אורנים״).

2. מועמד שאינו זכאי עדיין לתואר ראשון//B.Ed שני ימציא צילום מאושר של גליון ציונים מעודכן, כולל ממוצע זמני, המפרט את היקף החובות שנותרו לו לסיום התואר.

3. מועמד בוגר/מוסמך אוניברסיטה מוכרת מחו״ל  ימציא אישור על ציון במבחן GRE*

4. מועמד בוגר/מוסמך שלוחה של אוניברסיטה מוכרת בישראל ימציא אישור מהמועצה להשכלה גבוהה
על מצב פעילותה של שלוחה זו בישראל ואישור על ציון במבחן GRE
*

*פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: http://www.ets.org/gre/

 

* כל תעודה ואישור ציונים של תואר אקדמי המוגשים לאוניברסיטה (בין אם מקור או צילום), חייבים לשאת את החתימה והחותמת המקוריים של המוסד המנפיק (חתימה וחותמת המוסד המנפיק לא יהיו בצבע שחור).

לא יתקבלו:

1. תעודות וציונים חתומים ע״י עורך/ת דין.

2. צילומים סרוקים של תעודות וציונים.

3. תעודות וציונים שנשלחו באמצעות הפקס או הודפסו מהאינטרנט.

5 מסמכים בשפה זרה:

יש להמציא את התעודות והמסמכים בשפת המקור יחד עם תרגום נוטריוני (פרט לתעודות בשפה אנגלית והרוסית).

האוניברסיטה אינה מתחייבת לשמור ו/או להחזיר בדואר מסמכים מקוריים שהגישו מועמדים.

 

* ניתן לאשר צילומים כנגד הצגת המסמכים המקוריים, במחלקה להרשמה בשעות הקבלה (ימים א׳-ה׳ בין השעות 10:30-09:00; 14:30-13:00).

 מועמדים לתואר שני בחוגים הר"מ מתבקשים למלא את הנספח/השאלון ולהעבירם ישירות אל החוגים:

הפקולטה לניהול: החוג למנהל עסקים  ובהתאם לתכנית הלימודים

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות: ביה"ס לעבודה סוציאלית,השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית;  ביה"ס לבריאות הציבורבריאות נפש קהילתית ; הפרעות בתקשורת ; מדעי  הזקנה- גרונטולוגיה  ; סיעוד; פיזיותרפיה; שרותי אנוש

הפקולטה למדעי החברה: ביה"ס לקרימינולוגיה ; התפתחות הילד ; תקשורת

הפקולטה לחינוך: חינוך מיוחד; חינוך מתמטי; ייעוץ והתפתחות האדם; לקויות למידה  ; למידה, הוראה והדרכה; מנהיגות ומדיניות בחינוך;  

חשוב!!

לא תטופל בקשתם של מועמדים אשר לא ימציאו מסמכים כנדרש ובמועד.

 

לתשומת לבכם: במחלקה להרשמה אין שירותי צילום, ועל כן יש להגיע אליה עם מסמכים שצולמו מראש.

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider