header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

הוספת חוג לימוד חדש / שינוי עדיפות או תכנית לימודים

 

מועמדים חדשים ותלמידים בפועל אשר כבר הגישו בקשה להירשם לשנה"ל תשע"ז, ומבקשים לשנות או להוסיף עדיפויות יעשו זאת באמצעות אתר שינוי עדיפויות

התשלום בגין שינוי/הוספת עדיפויות יתבצע באמצעות האתר לעיל.

דמי שינוי עדיפויות נקבעו ל־50% מדמי ההרשמה למעט שינויים של מסלול לימודים בתוך אותו החוג, עבורם העלות תסתכם ב-100 ש"ח בלבד.

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider