header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

מועדי סגירת הרשמה ובחינות כניסה- תשע"ח

 

ניתן ליהנות ממידע רב יותר על ידי "הקלקה" על שם החוג 

 

הרשמה לכל התארים והחוגים תפתח ביום ראשון, כ"ד בטבת תשע"ז (22.01.2017) ותסגר ביום ראשון, י"ב באלול תשע"ז (03.09.2017), למעט החוגים הר"מ בהם ההרשמה נסגרת מוקדם יותר.בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג.


מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר

 

 פתיחת סמסטר א', שנה"ל תשע"ח - יום ראשון, ב' בחשון, תשע"ח ,22.10.2017

 

 

בית הספר לבריאות הציבור

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

ההרשמה לתכנית ניהול מערכות בריאות תסגר ב- 30.05.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017 – שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

 בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

מועד סגירת ההרשמה: 15.05.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017  – שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

בית הספר למדעי המדינה

 • מחלקה לממשל ורעיון מדיני
 • המחלקה ליחסים בינ"ל
 • המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

מועד סגירת ההרשמה:30.06.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה באנגלית

 

בית הספר לעבודה סוציאלית (כולל השלמות)

מועד סגירת ההרשמה: 23.04.2017

מועדי בחינות כניסה:

 17.03.2017  – שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

  הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

בית הספר לקרימינולוגיה

 • תכנית התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה
 • תכנית התמחות בשיקום ותקון
 • תכנית התמחות בהתמכרויות

מועד סגירת ההרשמה: 15.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 שעה 09.00

05.05.2017 - שעה 09.00

13.07.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לביולוגיה של האדם

מועד סגירת ההרשמה:03.09.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה

 

החוג לבריאות נפש קהילתית

מועד סגירת ההרשמה: 10.08.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017 – שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

24.07.2017- שעה 13.00

08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג להפרעות בתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017  – שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

 24.07.2017- שעה 13.00

08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לחינוך מיוחד

מועד סגירת ההרשמה: 28.05.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 - שעה 09.00

05.05.2017- שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לחינוך מתמטי

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 - שעה 09.00

05.05.2017- שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

 החוג לייעוץ והתפתחות האדם

1. המגמה לייעוץ חינוכי

מועד סגירת ההרשמה: 28.05.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 - שעה 09.00

05.05.2017- שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 2. המגמות לגיל הרך, הנחיית קבוצות, חינוך והתפתחות האדם וביבליותרפיה  - מועד סגירת הרשמה: 10.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 - שעה 09.00

05.05.2017 - שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

13.07.2017- שעה 13.00

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מועד סגירת ההרשמה:01.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 - שעה 09.00

05.05.2017- שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג ללקויות למידה

 מועד סגירת ההרשמה:28.05.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017 - שעה 09.00

05.05.2017- שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג למדעי הזקנה (גרונטולוגיה)

מועד סגירת ההרשמה: 31.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

 17.03.2017- שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

 24.07.2017- שעה 13.00

08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מועד סגירת ההרשמה: 01.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017- שעה 09.00

05.05.2017- שעה 09.00

02.06.2017- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג למנהל עסקים

 • תכנית למנהלים  - מועד סגירת ההרשמה: 30.05.2017
 • תכנית למנהלים בשפה האנגלית - מועד סגירת ההרשמה: 30.05.2017
 • תכנית לניהול ארגונים ללא כוונת רווח - מועד סגירת ההרשמה: 30.05.2017
 • תכנית לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש - 30.05.2017
 • תכנית לניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין - מועד סגירת ההרשמה: 30.05.2017
 • תכנית התמחות בקיימות (אנגלית) - מועד סגירת ההרשמה: 30.05.2017
 • תכנית התמחות בספנות ונמלים

הערות: מועדי בחינות הכניסה תערכנה בתיאום מול החוג למנהל עסקים

 

הפקולטה למשפטים

מועד סגירת ההרשמה:28.09.2017

* תכנית השלמות למ.א. - ההרשמה תסגר בתאריך15.09.2017

הרשמה לתכניות קיץ תסגר בתאריך 20.07.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות.

 

החוג לניהול מידע וידע

מועד סגירת ההרשמה:03.09.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה

 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מועד סגירת ההרשמה:03.09.2017

המגמה לסוציולוגיה ארגונית-יישומית - הרשמה עד 30.04.2017

מועדי בחינות כניסה:

31.03.2017- שעה 09.00

28.04.2017- שעה 09.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש בכל סוגי המילון

 

החוג לסיעוד

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017- שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

 24.07.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לפיזיותרפיה

מועד סגירת ההרשמה: 31.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017- שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

 24.07.2017- שעה 13.00

08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לפסיכולוגיה

 

מועד סגירת ההרשמה: 20.02.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה באנגלית

 

החוג לריפוי בעיסוק

מועד סגירת ההרשמה: 01.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017- שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

 24.07.2017- שעה 13.00

08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לשירותי אנוש

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

17.03.2017- שעה 09.00

28.04.2017  – שעה 09.00

19.05.2017 - שעה 09.00

16.06.2017- שעה 09.00

 24.07.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לשפה וספרות אנגלית

מועד סגירת ההרשמה:31.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

02.06.2017 - שעה 09.00

03.08.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ;

 

 החוג לשפה וספרות ערבית

מועד סגירת ההרשמה:03.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

05.05.2017- שעה 09.00

14.07.2017- שעה 09.00

08.09.2017- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג לתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה: זימון אישי יישלח על ידי החוג עצמו

 

 התכנית להתפתחות הילד

מועד סגירת ההרשמה: 24.03.2017

מועדי בחינות כניסה:

24.02.2017 - שעה 09.00

31.03.2016 - שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 

התכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים

מועד סגירת ההרשמה:03.09.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות

 

 

 

 

 עודכן לאחרונה 25.12.2016

 


הנחיות לבחינת הכניסה באנגלית:
לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות פורטל ההרשמה תחת רישום לבחינות כניסה
חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.

יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלחו זימונים נוספים לבחינה
- מועמד יכול לגשת לבחינה באנגלית רק לאחר שביצע הרשמה לאוניברסיטה והגיש מועמדות באופן רשמי.
- מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.
- חובה להצטייד בתעודת זהות.
- מותר השימוש במילון לא ממוחשב בלבד.

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider