header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

קישורים לבתי הספר ולחוגי הלימוד

 

   
Link אופקים- תוכנית המצטיינים - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link אמנות יצירה - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link אנגלית (שפה וספרות) - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link ארכיאולוגיה - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link ביולוגיה - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link ביולוגיה של האדם - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link בית-הספר לבריאות הציבור - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link בית-הספר להסטוריה - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link בית-הספר לטיפול באמצעות אומנויות - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות והפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link בית-הספר למדעי המדינה -הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link הפקולטה לניהול
Link בית-הספר לעבודה סוציאלית - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link בית הספר לקרימינולוגיה- הפקולטה למדעי החברה
Link בריאות נפש קהילתית - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link גאוגרפיה ולימודי סביבה - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link גרונטולוגיה - מדעי ה זיקנה - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link הוראת הביולוגיה (קמפוס אורנים) - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה(הלימודים בקמפוס אורנים)
Link הוראת מתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב (קמפוס אורנים) - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה (הלימודים בקמפוס אורנים)
Link היסטוריה (בית-הספר) - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link היסטוריה כללית - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link היסטוריה של המזרח התיכון - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link היסטוריה של עם-ישראל - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link הפרעות בתקשורת - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link התכנית הבין-תחומית ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד -  הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link חינוך מיוחד - הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link חינוך מתמטי - הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link ייעוץ והתפתחות האדם - הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link כלכלה - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link לימודי אסיה - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link לימודי ארץ-ישראל - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link לימודי גרמניה ואירופה המודרנית - מרכז חיפה לחקר לימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטת חיפה
Link לימודי זיקנה - גרונטולוגיה - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link לימודי מידענות וספרנות - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה (לימודי תעודה)
Link לימודי שלום וניהול סכסוכים
Link לימודים רב-תחומיים - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link למידה, הוראה והדרכה - הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link לקויות למידה - הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link לשון העברית - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link מדעי המדינה (בית-הספר) - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link מדעי המחשב - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link מדעי הרפואה - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link מדעים גיאו-ימיים - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link מוסיקה - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link מחשבת ישראל -הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link מנהיגות ומדיניות בחינוך - הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
Link מערכות מידע - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link מקרא - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link משפטים - הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
Link מתמטיקה - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link

חוג סגול לנוירוביולוגיה - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה

Link ניהול משאבי טבע וסביבה - בית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה
Link סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link סטטיסטיקה - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link סיעוד - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link ספרות עברית והשוואתית - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link ערבית (שפה וספרות) - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link פיזיותרפיה - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link פילוסופיה - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link פסיכולוגיה - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link ציוויליזציות ימיות - הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה
Link ריפוי בעיסוק - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link שירותי אנוש - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
Link שפה וספרות אנגלית - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link שפה וספרות ערבית - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link תולדות האמנות - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link תיאטרון - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
Link תקשורת - הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
Link תכנית בין-תחומית בתרבות הקולנוע - הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
      

מגוון התוכניות הבינלאומיות בשפה האנגלית

תכנית בינלאומית למנהל עסקים

לימודי שואה

לימודי שלום וניהול סכסוכים

טיפול באמנות חזותית

לימודי ישראל

לימודי ביטחון לאומי

לימודי דיפלומטיה

עבודה סוציאלית רב תרבותית

ציוויליזציות ימיות

התכנית הבינ"ל ברב-תרבותיות בעבודה סוציאלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider