רשימת חדרי בחינות

שיתקיימו ב-7.3.14

הפקולטה לחינוך

שם החוג

שעת הבחינה

חדר

בנין

חינוך מיוחד

9.00

5006

רבין

חינוך מתמטי

9.00

5006

רבין

ייעוץ והתפתחות האדם

9.00

5007

רבין

למידה, הוראה והדרכה

9.00

5006

רבין

לקויות למידה

9.00

5008

רבין

מנהיגות ומדיניות בחינוך

9.00

5006

רבין

 

הפקולטה למדעי החברה

שם החוג

שעת הבחינה

חדר

בנין

התפתחות הילד

9.00

5014

רבין