2.jpg
 

באנר

 

 

 

Home

הבחינה הפסיכומטרית

 

הבחינה הפסיכומטרית הבינאוניברסיטאית

ובחינת אנגלית (אמי"ר)

 

כללי

בחינתו הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות וכן בחינות אמי"ר נערכות בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך 10 שנים. לכן, אין סיבה לדחות את הבחינות למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.

 

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

 

 ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה  www.nite.org.il או באמצעות ערכת הרשמה אותה אפשר לרכוש באתר או בחנויות הספרים האוניברסיטאיות  ובחנויות אחרות. כמו-כן, באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על מבנה הבחינה, אופן מתן הציונים ודוגמאות למבחנים.

 

 

מועדי הבחינה

הבחינות נערכות חמש פעמים בשנה, להלן מועדיהן הקרובים:

  

מועד הבחינה

סיום הרשמה

שפות הבחינה

פברואר  302.2014

30.12.2013

עברית, משולב/אנגלית*, רוסית*, צרפתית*

אפריל 10,13.4.2014


26.2.2014

עברית*, ערבית*

יולי 3,4.7.2014


21.5.2014

עברית*, ערבית*, רוסית*, משולב/אנגלית*, צרפתית*, ספרדית*

אוקטובר  6,7.10.2014


27.8.2014

עברית, ערבית

דצמבר  19,21.12.2014


5.11.2014

עברית*, ערבית*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן מועדי בחינת אמיר בשנה הקרובה:

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה*

  3.2.2014


30.12.2014

10,13.4.2014

26.2.2014

3,4.7.2014


21.5.2014

3.9.2014

 

11.8.2014

19,21.12.2014

 

5.11.2014

 

תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה.

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מדור לפניות הציבור

ת"ד  26015   ירושלים 91260

טל' 02-6759555   פקס'  02-6759543

או דרך האתר  www.nite.org.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאגף המחשוב, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8240111 | פקס: 04-8342097 | דואר אלקטרוני: eorion@univ.haifa.ac.il | עיצוב: שני זילברמן, אגף המיחשוב