header

הבחינה הפסיכומטרית ובחינת אנגלית (אמי"ר)

 

כללי

בחינות הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות וכן בחינות אמי"ר נערכות בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך 10 שנים. לכן, אין סיבה לדחות את הבחינות למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.

 

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

 

 ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה  www.nite.org.il או באמצעות ערכת הרשמה אותה אפשר לרכוש באתר או בחנויות הספרים האוניברסיטאיות  ובחנויות אחרות. כמו-כן, באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על מבנה הבחינה, אופן מתן הציונים ודוגמאות למבחנים.

 

 

מועדי הבחינה

הבחינות נערכות חמש פעמים בשנה, להלן מועדיהן הקרובים:

  

מועד הבחינה

סיום הרשמה

שפות הבחינה

פברואר  15.2.2016

5.1.2016

עברית, משולב/אנגלית*, רוסית*, צרפתית*

אפריל 20-21.4.2016


6.3.2016

עברית*, ערבית*

יולי 7.7.2016

 

23.5.2016

עברית*, ערבית*, רוסית*, משולב/אנגלית*, צרפתית*, ספרדית*

ספטמבר 5-6.9.2016

24.7.2016

עברית, ערבית

דצמבר  23-25.12.2016

 

9.11.2016

עברית*, ערבית*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן מועדי בחינת אמיר בשנה הקרובה:

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה*

15.2.2016

 

5.1.2016

20-21.4.2016

6.3.2016

7.7.2016

 

23.5.2016

5-6.9.2016

 

24.7.2016

23-25.12.2016

 

9.11.2016

 

תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה.

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מדור לפניות הציבור

ת"ד  26015   ירושלים 91260

טל' 02-6759555   פקס'  02-6759543

או דרך האתר  www.nite.org.il

 

למידע אודות מועדי בחינות אמיר"ם ניתן לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider